fbpx

Bartłomiej Achler

adwokat

Partner w kancelarii Drab - Grotowska Juszczyńska Achler, gdzie kieruje działem procesowym oraz działem prawa medycznego. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z prawami pacjenta i dochodzeniem roszczeń z tytułu błędów medycznych.
[Więcej >>>]

Potrzebujesz pomocy?

Czerwiec 2018

Teoretycznie wszystko jest jasne. Prawo do wyrażenia zgody na leczenie, czy też, używając nomenklatury ustawowej, „prawo do wyrażenia zgody na udzielenie świadczeń zdrowotnych”, jest jednym z fundamentalnych praw pacjenta.  Co jednak oznacza w praktyce i dlaczego tak ważne jest jego respektowanie przez personel medyczny? Powikłania po zabiegu diagnostycznym Pozwól, że posłużę się przykładem: Otóż do […]

Wczoraj otrzymałem pytanie pod jednej z czytelniczek bloga, Pani Iwony: „Dzień dobry Panie Bartku, Chciałabym się dowiedzieć, czy szpital może w wewnętrznym regulaminie określić, że odwiedziny mogą odbywać się tylko w określonych godzinach i ograniczyć liczbę osób odwiedzających?” Postanowiłem odpowiedzieć na łamach bloga, gdyż wątpliwości związane z zasadami odwiedzin w szpitalach pojawiają się dość często. […]

To pytanie pada zawsze. Czasem prędzej, czasem później, ale zawsze ten moment nadchodzi… „Jakiego zadośćuczynienia mogę żądać?”. Praktycznie nie zdarza się, by klient, jeszcze przed pierwszą konsultacją z prawnikiem wiedział, jakich kwot może i chce dochodzić. Jest to o tyle zrozumiałe, że reguły ustalania wysokości zadośćuczynienia za błąd medyczny lub naruszenie praw pacjenta wynikają nie […]

Wyobraź sobie taką sytuację: Do szpitala (nazwijmy go np. Ośrodek A), z powodu powiększenia węzłów chłonnych, trafia piętnastoletni pacjent. W wyniku badań obrazowych zostają stwierdzone powiększone węzły chłonne jamy brzusznej, zaś badanie RTG wykazuje poszerzenie wnęk płucnych. Ponadto zostaje pobrany wycinek guza z klatki piersiowej do badań histopatologicznych. Wynik badań histopatologicznych jest niejednoznaczny, ale zostaje postawione […]

Klienci często pytają, jak to właściwie jest z tym przedawnieniem. Bo wie pan, panie mecenasie – tłumaczą – jeden prawnik mówi tak, drugi tak i ja w sumie to już sama nie wiem, czy mam składać ten pozew, czy nie… Co to jest przedawnienie? Roszczenia z tytułu błędów medycznych, jak zresztą wszystkie roszczenia majątkowe, ulegają […]