Bartłomiej Achler

adwokat

Partner w kancelarii Drab - Grotowska Juszczyńska Achler, gdzie kieruje działem procesowym oraz działem prawa medycznego. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z prawami pacjenta i dochodzeniem roszczeń z tytułu błędów medycznych.
[Więcej >>>]

Potrzebuję pomocy

Rodzic z dzieckiem w szpitalu bez opłat. Zmiany w prawie

Bartlomiej Achler16 lipca 2018Komentarze (0)

prawo do pobytu z dzieckiem w szpitaluW piątek 13 lipca br. Minister Zdrowia przekazał do konsultacji publicznych projekt nowelizacji ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Zmiana to ma zagwarantować rodzicom i opiekunom pacjentów małoletnich oraz posiadającym formalne orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności prawo do bezpłatnego pobytu w szpitalu i opieki nad podopiecznym.

W uzasadnieniu projektu podkreśla się, że

“dziecko ma prawo do tego, aby cały czas przebywali razem z nim w szpitalu rodzice albo opiekunowie. W związku z powyższym rodzicom należy stwarzać możliwie dogodne warunki pobytu w szpitalu razem z dzieckiem, zachęcać i ułatwiać im realizację tego prawa. Tymczasem pobieranie przez szpitale opłat od rodziców, ogranicza wielu z nich możliwość korzystania z tego prawa. Obecność osób bliskich jest korzystna dla dziecka, przyspiesza proces leczenia, łagodzi stres i wzmacnia poczucie bezpieczeństwa”.

Analogiczna sytuacja dotyczy również opiekunów pacjentów ze znacznym stopniem niepełnosprawności.

Prawo do dodatkowej opieki pielęgnacyjnej

Jednym z ustawowo gwarantowanych praw pacjenta jest prawo do dodatkowej opieki pielęgnacyjnej. w aktualnym stanie prawnym jest to opieka, która nie polega na udzielaniu świadczeń zdrowotnych. Pojęcie to obejmuje również opiekę sprawowaną nad pacjentką w warunkach ciąży, porodu i połogu. Jest to uprawnienie realizowane najczęściej przez osoby najbliższe i polega na sprawowaniu opieki nad pacjentem w trakcie jego hospitalizacji.

Zgodnie z aktualnym brzmieniem art. 35 ustawy o prawach pacjenta, pacjent ponosi koszty dodatkowej opieki pielęgnacyjnej. Co prawda ustawa zastrzega, że dotyczy to tylko kosztów “rzeczywiście poniesionych” przez podmiot leczniczy, to w praktyce szpitale często domagają się od pacjentów dodatkowych kosztów z tytułu opieki przez członka rodziny.

Co proponuje Minister Zdrowia?

Zmiana ustawy polega na tym, że za dodatkową opiekę pielęgnacyjną zostaje uznana również opieka  nad pacjentem małoletnim lub posiadającym orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, w tym również prawo do pobytu wraz z pacjentem jego przedstawiciela ustawowego (np. rodzica) lub opiekuna faktycznego.

Co więcej, w odniesieniu do prawa pobytu wraz z pacjentem zostaje wprowadzony wprost zakaz pobierania z tego tytułu dodatkowych opłat od pacjenta.

Projekt został skierowany do konsultacji publicznych, a w przypadku jego uchwalenia proponuje się wejście w życie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

O innych prawach pacjenta i ich dopuszczalnych ograniczeniach możesz przeczytać również tutaj oraz tutaj.

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Drab-Grotowska, Juszczyńska, Achler Radcowie prawni i adwokaci spółka partnerska Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Drab-Grotowska, Juszczyńska, Achler Radcowie prawni i adwokaci spółka partnerska z siedzibą w Warszawie.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem bartlomiej.achler@dja-legal.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: