Bartłomiej Achler

adwokat

Partner w kancelarii Drab - Grotowska Juszczyńska Achler, gdzie kieruje działem procesowym oraz działem prawa medycznego. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z prawami pacjenta i dochodzeniem roszczeń z tytułu błędów medycznych.
[Więcej >>>]

Potrzebuję pomocy

Bez kategorii

Kiedy ranne wstają zorze…

Bartlomiej Achler05 grudnia 20185 komentarzy

4:00 Pobudka . Szybki prysznic. Śniadanie w biegu. Obowiązkowa kawa. Czarna, jak widok za oknem. Wskakuję w garnitur. Chwytam przygotowane dzień wcześniej akta. Jeszcze tylko toga i przed 5:00 siedzę już w aucie. Na razie wszystko zgodnie z planem. 5:00 W drogę. Do przejechania paręset kilometrów, a muszę zdążyć na 8.30. Pierwsza sprawa na wokandzie. […]

Procesowe andrzejki

Bartlomiej Achler30 listopada 2018Komentarze (0)

Dziś cień wosku Ci ukaże, co Ci sędzia niesie w darze 😉 Czasem nie mogę oprzeć się wrażeniu, że wróżby powinny stać się obowiązkowym etapem przygotowania do procesu. Tego też zdają się oczekiwać klienci pytając często już przy pierwszej rozmowie „Panie Mecenasie, jakie mamy szanse?”. Prognozowanie jest zasadniczo dość trudne. Zwłaszcza, gdy dotyczy przyszłości. Skoro […]

Kiedy płód staje się człowiekiem?

Bartlomiej Achler05 listopada 2018Komentarze (0)

Spokojnie. To nie jest wpis o aborcji i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży. Rzecz będzie o dość leciwej już, bo pochodzącej z 2006 roku, uchwale Sądu Najwyższego. Uchwale, która została dość powszechnie przyjęta w orzecznictwie sądów karnych w postępowaniach dotyczących błędów przy porodzie. Z jej znaczenia warto zdawać sobie sprawę, niezależnie od roli procesowej, w jakiej […]

W procesach dotyczących błędów medycznych kluczowe znaczenie ma dokumentacja medyczna. To głównie na jej treści  opierają się biegli wydając swoje opinie. Jednak nie wszystkie istotne dla sprawy okoliczności da się wyczytać z dokumentacji. Stąd też niezwykle istotna rola tzw. osobowych źródeł dowodowych. Zeznania świadków oraz stron stanowią bardzo istotną część materiału dowodowego. Szczególne znaczenie zaś […]

Mój stosunek do obecnie funkcjonującego modelu pozasądowego dochodzenia roszczeń przez pacjentów jest raczej krytyczny. Pomimo słusznych skądinąd założeń, wojewódzkie komisje do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych generalnie nie spełniają  swojej roli. Postępowania bynajmniej nie trwają krótko, a efekt rzadko jest dla pacjenta na tyle korzystny, by nie trzeba było korzystać następnie ze ścieżki sądowej. Jedyna […]