Bartłomiej Achler

adwokat

Partner w kancelarii Drab - Grotowska Juszczyńska Achler, gdzie kieruje działem procesowym oraz działem prawa medycznego. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z prawami pacjenta i dochodzeniem roszczeń z tytułu błędów medycznych.
[Więcej >>>]

Potrzebuję pomocy

Prawa pacjenta

Spośród prowadzonych przeze mnie spraw dotyczących błędów medycznych, większość dotyczy błędów okołoporodowych. Odpowiedzialność lekarza i szpitala rozciąga się jednak również na błędy popełnione w trakcie trwania ciąży, w tym w jej wczesnych fazach. Do najczęstszych uchybień należy nieprzeprowadzenie niezbędnych badań. Skutki takich zaniechań pojawiają się najczęściej wówczas, gdy jest już za późno na reakcję. Informacja […]

Wyobraź sobie taką sytuację: U kilkuletniego chłopca zostaje zdiagnozowany nowotwór złośliwy nadnercza. Guz jest nieoperacyjny. W związku z tym w jednym z polskich ośrodków wdrożone zostaje leczenie poprzez chemioterapię. Po kilku cyklach chemioterapii guz zmniejsza się o ok. 30%. Leczenie jest kontynuowane. Guz nadal się zmniejsza, jednak organizm dziecka źle znosi terapię. Zdesperowani rodzice podejmują […]

Panie Mecenasie – pyta w mailu Czytelniczka – czy szpital może odstąpić od leczenia mojego syna? Dostałam pismo,  w którym poinformowali mnie, że nie będą już kontynuowali leczenia. Czy mają do tego prawo? Zacznijmy od tego, że prawo do świadczeń zdrowotnych jest jednym z fundamentalnych praw pacjenta. Ściśle związany z nim jest ciążący na lekarzu […]

W procesach dotyczących błędów medycznych kluczowe znaczenie ma dokumentacja medyczna. To głównie na jej treści  opierają się biegli wydając swoje opinie. Jednak nie wszystkie istotne dla sprawy okoliczności da się wyczytać z dokumentacji. Stąd też niezwykle istotna rola tzw. osobowych źródeł dowodowych. Zeznania świadków oraz stron stanowią bardzo istotną część materiału dowodowego. Szczególne znaczenie zaś […]

Ostatnie miesiące w sektorze medycznym upływają pod hasłem RODO. RODO to, RODO tamto. Ten akronim robi naprawdę zawrotną karierę. I to nie tylko dlatego, że jego brzmienie jest znacznie bardziej przyjazne niż „Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w […]