fbpx

Bartłomiej Achler

adwokat

Partner w kancelarii Drab - Grotowska Juszczyńska Achler, gdzie kieruje działem procesowym oraz działem prawa medycznego. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z prawami pacjenta i dochodzeniem roszczeń z tytułu błędów medycznych.
[Więcej >>>]

Potrzebujesz pomocy?

Zgoda pacjenta

Obecność studentów przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych budzi sporo emocji. Rzecz jasna głównie wśród pacjentów. Jednak również przedstawiciele zawodów medycznych nie zawsze wiedzą, jak zareagować, gdy pacjent sprzeciwia się obecności studentów przy badaniu lub zabiegu. Konstytucja i nie tylko Nawet jeśli nie czytujesz regularnie aktów prawnych ze sfery praw pacjenta, intuicja podpowiada Ci, że prawo do […]

Przyznam szczerze, że sprawy pacjentów szpitali psychiatrycznych nie trafiają do mnie zbyt często. Te jednak, które się pojawiają, należą do najbardziej poruszających ze wszystkich historii, z jakimi stykam się w swojej codziennej pracy. Zgoda na pobyt w szpitalu psychiatrycznym i jej cofnięcie Wyobraź sobie dorosłego mężczyznę, który, pod wpływem tragedii osobistej, załamuje się psychicznie. Po […]

Spośród prowadzonych przeze mnie spraw dotyczących błędów medycznych, większość dotyczy błędów okołoporodowych. Odpowiedzialność lekarza i szpitala rozciąga się jednak również na błędy popełnione w trakcie trwania ciąży, w tym w jej wczesnych fazach. Do najczęstszych uchybień należy nieprzeprowadzenie niezbędnych badań. Skutki takich zaniechań pojawiają się najczęściej wówczas, gdy jest już za późno na reakcję. Informacja […]

Wyobraź sobie taką sytuację: U kilkuletniego chłopca zostaje zdiagnozowany nowotwór złośliwy nadnercza. Guz jest nieoperacyjny. W związku z tym w jednym z polskich ośrodków wdrożone zostaje leczenie poprzez chemioterapię. Po kilku cyklach chemioterapii guz zmniejsza się o ok. 30%. Leczenie jest kontynuowane. Guz nadal się zmniejsza, jednak organizm dziecka źle znosi terapię. Zdesperowani rodzice podejmują […]

Teoretycznie wszystko jest jasne. Prawo do wyrażenia zgody na leczenie, czy też, używając nomenklatury ustawowej, „prawo do wyrażenia zgody na udzielenie świadczeń zdrowotnych”, jest jednym z fundamentalnych praw pacjenta.  Co jednak oznacza w praktyce i dlaczego tak ważne jest jego respektowanie przez personel medyczny? Powikłania po zabiegu diagnostycznym Pozwól, że posłużę się przykładem: Otóż do […]