fbpx

Bartłomiej Achler

adwokat

Partner w kancelarii Drab - Grotowska Juszczyńska Achler, gdzie kieruje działem procesowym oraz działem prawa medycznego. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z prawami pacjenta i dochodzeniem roszczeń z tytułu błędów medycznych.
[Więcej >>>]

Potrzebujesz pomocy?

Wojewódzka Komisja ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych

Mój stosunek do obecnie funkcjonującego modelu pozasądowego dochodzenia roszczeń przez pacjentów jest raczej krytyczny. Pomimo słusznych skądinąd założeń, wojewódzkie komisje do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych generalnie nie spełniają  swojej roli. Postępowania bynajmniej nie trwają krótko, a efekt rzadko jest dla pacjenta na tyle korzystny, by nie trzeba było korzystać następnie ze ścieżki sądowej. Jedyna […]