fbpx

Bartłomiej Achler

adwokat
specjalista od prawa medycznego

Jestem prawnikiem branży medycznej. Zabezpieczam prawne interesy podmiotów leczniczych i przedstawicieli zawodów medycznych.
[Więcej >>>]

Potrzebujesz pomocy?

Jak uzyskać zwolnienie od kosztów sądowych ?

Bartlomiej Achler29 grudnia 2018Komentarze (0)

Zwolnienie z kosztów sądowychPostępowania sądowe dotyczące błędów medycznych do najtańszych nie należą. Wynika to nie tylko z konieczności wniesienia opłaty sądowej od pozwu w wysokości 5% wartości przedmiotu sporu ale i pozostałych kosztów sądowych, w tym zwłaszcza kosztów opinii biegłego. Gdy do tego dodasz jeszcze kolejne 5% od wartości przedmiotu zaskarżenia (przy składaniu apelacji), wydatki na kolejnych biegłych (w przypadku konieczności uzyskania dodatkowych opinii) oraz rozmaite pomniejsze opłaty i wydatki, robi się naprawdę nieciekawie.

Dlatego nie zaszkodzi, żebyś, przed skierowaniem sprawy na drogę sądową, dowiedział się, czym jest zwolnienie od kosztów sądowych i jak je uzyskać.

Kto może uzyskać zwolnienie od kosztów sądowych ?

Każdy. Pod warunkiem, że przekona sąd, że nie stać go na ich poniesienie. Zwolnienie z kosztów, wbrew powszechnej opinii, nie jest prawem wyłącznie osób ubogich. Jeżeli w konkretnej sprawie nie jesteś w stanie ponieść kosztów sądowych, masz prawo domagać się zwolnienia, choćby w części, od ponoszenia kosztów sądowych.

To, czy uzyskasz zwolnienie z kosztów, zależy wyłącznie od Twoich rzeczywistych możliwości ich poniesienia.  Pamiętaj też, że zwalniając Cię od kosztów sądowych, sąd nie robi Ci łaski. Nie jest to bowiem żadna pomoc państwa, lecz jedna z gwarancji dostępu do wymiaru sprawiedliwości i realizacji prawa do sądu.

Nie oznacza to jednak, że zwolnienie z kosztów uzyskasz w każdym przypadku, gdy Cię na ich poniesienie nie stać.

Strona przygotowująca się do procesu sądowego powinna być świadoma konieczności poniesienia wydatków z tym związanych, także w postaci kosztów sądowych i powinna się do tego przygotować przez poczynienie oszczędności. Jeżeli strona zdolna do pracy nie wykorzystuje lub ogranicza swoje możliwości zarobkowe w sposób nieuzasadniony albo fikcyjnie pozbywa się majątku, nie spełnia warunków uzasadniających zwolnienie od kosztów sądowych. Nie uzasadniają również zwolnienia od kosztów przejściowe trudności materialne strony zdolnej do pracy. (postanowienie Sądu Najwyższego z 9.11.2016 r. II CZ 126/16)

Zwolnienie całkowite, czy częściowe?

To zależy. Jeżeli rzeczywiście nie jesteś w stanie tych kosztów ponieść, możesz domagać się zwolnienia w całości. Jeżeli sąd takie zwolnienie Ci przyzna, nie  będziesz musiał uiszczać opłat sądowych, ani wydatków. Wydatki (np. koszty biegłego, czy dojazdu świadków) ponosi za Ciebie tymczasowo Skarb Państwa.

Jeżeli wygrasz sprawę, sąd obciąży tymi kosztami stronę przeciwną. Jeżeli przegrasz – pokryje je Skarb Państwa. Oznacza to, że przy całkowitym zwolnieniu z kosztów, nie ponosisz finansowego ryzyka przegranej. Nie dotyczy to tylko kosztów zastępstwa procesowego, które w przypadku przegranej będziesz musiał zwrócić przeciwnikowi.

Może się oczywiście zdarzyć, że część kosztów jesteś w stanie pokryć. Przykładowo, opłata sądowa w wysokości pięciu tysięcy złotych przekracza Twoje możliwości, ale już tysiąc złotych jesteś w stanie zapłacić. Wówczas możesz wystąpić o częściowe zwolnienie z kosztów.

Częściowe zwolnienie może polegać albo na zwolnieniu od ponoszenia określonej w ułamku lub procentach części kosztów. Sąd może również wskazać, do jakiej kwoty przysługuje Ci zwolnienie, lub jakich opłat i wydatków nie musisz uiszczać.

Jak złożyć wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych?

Wniosek możesz złożyć na piśmie, lub ustnie do protokołu. W praktyce najczęściej składa się go wraz z pozwem, bo to wtedy powstaje konieczność uiszczenia opłaty sądowej od pozwu. We wniosku wskazujesz, dlaczego nie stać cię na ponoszenie kosztów. W razie potrzeby dołączasz dokumenty obrazujące Twoją sytuację finansową.

Do wniosku powinieneś załączyć oświadczenie o stanie rodzinnym, dochodach i źródłach utrzymania, którego wzór możesz pobrać stąd. Jeżeli nie zrobisz tego od razu, sąd wezwie Cię do uzupełnienia wniosku.

Kłamstwo nie popłaca

We wniosku o zwolnienie z kosztów nie warto mijać się z prawdą.

Jeżeli nawet uzyskasz zwolnienie, a okaże się, że uzyskałeś je podając nieprawdziwe informacje, sąd może zwolnienie cofnąć  i obciążyć Cię obowiązkiem uiszczenia wszystkich należnych kosztów.

Dodatkowo sąd może nałożyć na Ciebie grzywnę do tysiąca złotych.

Warto więc rzetelnie podejść do kwestii informowania sądu o swej sytuacji rodzinnej i majątkowej. Możesz nawet wypełnić sobie oświadczenie „na próbę”, pokazać je prawnikowi i ocenić, czy i w jakim zakresie mógłbyś zwolnienie z kosztów w swojej sprawie uzyskać.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: 600 266 691e-mail: bartlomiej.achler@prawodlazdrowia.pl

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Bartłomieja Achlera prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Kancelaria adwokacka Bartłomiej Achler Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Bartłomiej Achler prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Kancelaria adwokacka Bartłomiej Achler z siedzibą w Warszawie.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem bartlomiej.achler@prawodlazdrowia.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: