fbpx

Bartłomiej Achler

adwokat
specjalista od prawa medycznego

Jestem prawnikiem branży medycznej. Zabezpieczam prawne interesy podmiotów leczniczych i przedstawicieli zawodów medycznych.
[Więcej >>>]

Potrzebujesz pomocy?

Kwarantanna a prawo

Bartlomiej Achler17 marca 2020Komentarze (0)

Przyznasz, że ostatnie dni to czas dość niezwykły. I niestety niewiele wskazuje na to, że  w najbliższych tygodniach sytuacja ulegnie zmianie. Wszystko za sprawą SARS-CoV-2, czyli koronawirusa. Dostaję od Was mnóstwo pytań dotyczących prawnych aspektów sytuacji, w jakiej wszyscy się znaleźliśmy.

Wśród najczęściej pojawiających się pytań, są te dotyczące kwarantanny – czym właściwie jest? Jak się ją stosuje? Jakie prawa przysługują osobom poddanym kwarantannie i jakie ciążą na nich obowiązki?

Wrzucam więc garść informacji, które, mam nadzieję, pozwolą Ci bliżej zorientować się, czym jest kwarantanna i na jakich zasadach się odbywa.

Czym jest kwarantanna

Przede wszystkim musisz wiedzieć, że kwarantanna nie jest żadnym nowym wynalazkiem. W polskim prawie funkcjonuje od dawna za sprawą ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.

Kwarantannie podlegają tylko osoby zdrowe. Polega ona na odosobnieniu osoby zdrowej, która była narażona na zakażenie, w celu zapobieżenia szerzeniu się chorób szczególnie niebezpiecznych i wysoce zakaźnych. Chodzi tu o choroby zakaźne, które się łatwo rozprzestrzeniają, mają wysoką śmiertelność, stanowią szczególne zagrożenie dla zdrowia publicznego oraz wymagają specjalnych metod zwalczania.

Kwarantanna ma więc cel wyłącznie profilaktyczny.

W przypadku jakich chorób stosowana jest kwarantanna?

Jest pewna grupa chorób, w przypadku których kwarantanna (ewentualnie nadzór epidemiologiczny) jest obowiązkowa. Do grupy tej należą:

 • cholera;

 • dżuma płucna;

 • zespół ostrej niewydolności oddechowej (SARS);

 • choroba wywołana koronawirusem SARS-CoV-2 (COVID-19);

 • bliskowschodni zespół niewydolności oddechowej (MERS);

 • Ebola (EVD);

 • ospa prawdziwa;

 • wirusowe gorączki krwotoczne.

Kto podlega kwarantannie?

Niezależnie od tego, jakie masz obywatelstwo, jak długo i w jakim celu przebywasz w naszym pięknym kraju – możesz być poddany kwarantannie .Obowiązek ten może bowiem zostać nałożony na każdego, kto przebywa (choćby czasowo) na terytorium RP.

Co istotne – kwarantannie podlegają wyłącznie osoby zdrowe. I to tylko te, które były narażone na zakażenie (np. pozostawały w styczności z osobami chorymi na chorobę zakaźną).

Kto decyduje o kwarantannie?

Państwowy powiatowy inspektor sanitarny wydaje w tej sprawie decyzję administracyjną, której nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności.

Inspektor może nałożyć na Ciebie dodatkowe obowiązki. Możesz, przykładowo, zostać zobowiązany do:

 • poddania się badaniom sanitarno – epidemiologicznym;

 • poddawania się zabiegom sanitarnym;

 • profilaktycznego stosowania leków;

 • zaniechania wykonywania określonych prac, podczas których istnieje ryzyko przeniesienia zakażenia;

 • stosowania się do nakazów i zakazów organów administracji publicznej.

Oczywiście od decyzji możesz się odwołać, jednak rygor natychmiastowej wykonalności oznacza, że musisz wykonywać nałożone na Ciebie obowiązki nawet, gdy sama decyzja nie jest jeszcze ostateczna.

O kwarantannie może zdecydować lekarz

Oczywiście, żeby wydać decyzję, inspektor sanitarny musi w ogóle wiedzieć, że znajdujesz się w kręgu osób narażonych na zakażenie. W przypadku choćby koronawirusa, który może nie dawać żadnych objawów, może się zdarzyć, że sanepid nie będzie nawet wiedział, że miałeś styczność z osobą chorą. Co więcej, sam też możesz nie mieć tej świadomości. O ile zatem Ty lub ktoś z Twoich bliskich nie zawiadomi sanepidu o takiej sytuacji, decyzja o kwarantannie raczej nie zostanie wydana.

Załóżmy jednak, że z jakichkolwiek przyczyn, nawet niekoniecznie związanych z podejrzeniem choroby zakaźnej, trafisz do szpitala. Może się zdarzyć, że po odebraniu wywiadu lekarz nabierze podejrzeń, czy aby nie jesteś w kręgu osób narażonych. Jeżeli tak się stanie, lekarz może samodzielnie zdecydować o poddaniu Cię kwarantannie.

Taka sytuacja dotyczy wyłącznie chorób szczególnie niebezpiecznych i wysoce zakaźnych. Wówczas lekarz może skierować Cię na kwarantannę, poddać badaniom oraz zawiadomić sanepid.

O podjętych działaniach i ich przyczynach lekarz musi poinformować nie tylko Ciebie, ale i Twoich bliskich.

Jeszcze jedno – podobnie, jak w przypadku decyzji inspektora sanitarnego, Twoja zgoda lub jej brak, nie mają tu żadnego znaczenia.

Jak długo może trwać kwarantanna?

Jeżeli zostaniesz objęty kwarantanną, teoretycznie może ona trwać maksymalnie 21 dni. Może być stosowana więcej niż raz, aż do czasu stwierdzenia braku zagrożenia dla zdrowia lub życia ludzkiego.

W przypadku chorób zakaźnych, dla których kwarantanna (lub nadzór epidemiologiczny) jest obowiązkowa, trwa ona:

 • 5 dni – w przypadku cholery,

 • 6 dni – w przypadku dżumy płucnej,

 • 10 dni – w przypadku zespołu ostrej niewydolności oddechowej (SARS),

 • 14 dni – w przypadku choroby wywołanej koronawirusem SARS-CoV-2 (COVID-19) oraz bliskowschodniego zespołu niewydolności oddechowej (MERS),

 • 21 dni – w przypadku Eboli (EVD), ospy prawdziwej oraz wirusowych gorączek krwotocznych

Kwarantanna w czasie epidemii koronawirusa SARS-CoV-2

Od 15 marca 2020 r. na terenie Polski obowiązuje stan zagrożenia epidemicznego.

Jeżeli w tym czasie przyjedziesz do kraju, zostaniesz poddany obowiązkowej kwarantannie. Będzie ona trwała 14 dni od dnia przekroczenia granicy i nie wymaga decyzji inspektora sanitarnego.

Nie będziesz musiał odbywać kwarantanny, jeżeli:

 • przekraczasz granicę w związku z Twoją pracą zawodową w Państwie sąsiadującym (np. jesteś zawodowym kierowcą);

 • jesteś członkiem załogi statku lub samolotu i przekraczasz granicę w związku z pracą;

 • uzyskasz decyzję inspektora sanitarnego, która zwolni Cię z obowiązku kwarantanny.

Co ważne – przekraczając granicę musisz przekazać funkcjonariuszom Straży Granicznej informację o tym, gdzie będziesz odbywać kwarantannę. Straż Graniczna przekazuje ją sanepidowi.

Ograniczenia praw pacjenta

W przypadku kwarantanny prawa pacjenta doznają pewnych ograniczeń. Przede wszystkim dotyczy to prawa do wyrażenia zgody na udzielanie świadczeń zdrowotnych, ale również prawa do prywatności. O zastosowaniu kwarantanny oraz jej przyczynach są informowani Twoi bliscy. Twoje dane osobowe są natomiast przekazywane pomiędzy organami zaangażowanymi w ten proces (podmioty lecznicze, sanepid, Straż Graniczna, Policja…).

Pamiętaj również o ograniczeniach praw pacjenta, jakie wiążą się z wystąpieniem stanu epidemicznego. Pisałem o tym w tym wpisie.

Grzywna za naruszenie kwarantanny

Niewykonanie obowiązków związanych z kwarantanną stanowi wykroczenie, za które grozi grzywna w wysokości do 5 tys. złotych.

Jeżeli masz jakiekolwiek pytania związane z aktualną sytuacją epidemiczną, pisz śmiało. Postaram się rozwiać Twoje wątpliwości.

Photo by visuals on Unsplash

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: 600 266 691e-mail: bartlomiej.achler@prawodlazdrowia.pl

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Bartłomieja Achlera prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Kancelaria adwokacka Bartłomiej Achler Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Bartłomiej Achler prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Kancelaria adwokacka Bartłomiej Achler z siedzibą w Warszawie.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem bartlomiej.achler@prawodlazdrowia.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis: