fbpx

Bartłomiej Achler

adwokat

Partner w kancelarii Drab - Grotowska Juszczyńska Achler, gdzie kieruje działem procesowym oraz działem prawa medycznego. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z prawami pacjenta i dochodzeniem roszczeń z tytułu błędów medycznych.
[Więcej >>>]

Potrzebujesz pomocy?

Nowy standard opieki okołoporodowej 2019

Bartlomiej Achler31 grudnia 2018Komentarze (0)

SOOO 2019Już jutro obudzisz się w nowej rzeczywistości. Oto bowiem 1 stycznia 2019 roku wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia określające nowy standard organizacyjny opieki okołoporodowej. Życie setek tysięcy ciężarnych w kraju zmieni się na lepsze. Chyba…

Ok. Może z tą nową rzeczywistością to lekka przesada. Rozporządzenie powiela przecież w znacznej części rozwiązania z dotychczasowych regulacji. Niemniej, wprowadza kilka zmian, które mogą okazać się istotne dla funkcjonowania podmiotów leczniczych. Przede wszystkim zaś – dla pacjentek oraz ich nowo narodzonych dzieci.

Czym jest standard opieki okołoporodowej?

Najprościej rzecz ujmując, standard opieki okołoporodowej to pewien zbiór zasad określających, jak powinna wyglądać opieka nad kobietą w okresie ciąży, porodu i połogu. Dokument ten dotyczy również opieki nad noworodkami.

Standard opieki okołoporodowej został wprowadzony rozporządzeniem Ministra Zdrowia, na podstawie upoważnienie zawartego w ustawie o działalności leczniczej. Oznacza to, że stanowi on obowiązujące prawo. Do jego stosowania zobowiązane są wszystkie podmioty wykonujące działalność leczniczą w zakresie opieki okołoporodowej.

Czemu to ma służyć?

Założenia były proste i w sumie słuszne. Chodziło nie tylko o kompleksowe uregulowanie i ujednolicenie zasad organizacji opieki nad ciężarną i noworodkiem w okresie okołoporodowym. Standard miał też zapewnić podmiotowe traktowanie pacjentek oraz wzmocnić ochronę praw pacjenta w okresie ciąży, porodu i połogu.

Co nowego?

Umówmy się – rewolucji nie ma. Z istotniejszych zmian w stosunku do obecnie obowiązujących przepisów warto zwrócić uwagę na:

  • nałożony na szpitale obowiązek monitorowania wskaźników opieki okołoporodowej oraz oceny satysfakcji kobiet objętych opieką;
  • bardzo mocną promocję karmienia piersią – mleko modyfikowane będzie mogło być podawane wyłącznie za zgodą lekarza lub na wyraźną prośbę matki;

noworodkowi przedwcześnie urodzonemu, w tym o znacznej niedojrzałości, który nie może być karmiony mlekiem biologicznej matki, zaleca się podawanie mleka z banku mleka kobiecego zgodnie z aktualnymi zaleceniami Światowej Organizacji Zdrowia. Równolegle rekomenduje się prowadzenie działań na rzecz stymulacji laktacji u matki dziecka.

  • całkowity zakaz działań marketingowych i reklamowych związanych z preparatami do początkowego żywienia niemowląt i przedmiotów służących do karmienia niemowląt – wprowadzony, aby zmniejszyć ryzyko przedwczesnej rezygnacji z karmienia piersią;
  • obowiązek zapoznania i omówienia z rodzącą planu porodu;
  • ustalenie, że decyzję o możliwości spożywania posiłków przez pacjentkę podejmuje osoba sprawująca opiekę nad rodzącą;
  • określenie zasad i zakresu edukacji przedporodowej, która powinna rozpocząć się pomiędzy 21 a 26 tygodniem ciąży;

Za prowadzenie edukacji przedporodowej, która obejmuje wymiar godzin dostosowany do potrzeb kobiety ciężarnej, z uwzględnieniem zajęć teoretycznych i praktycznych realizowanych w formie indywidualnej lub grupowej, odpowiada położna. Edukacja przedporodowa w formie indywidualnej jest również obowiązkiem lekarza położnika.

  • nowe zasady postępowania przy łagodzeniu bólu, choć nadal bez gwarantowanego dostępu np. do znieczulenia zewnątrzoponowego.

Osoby sprawujące opiekę nad rodzącą uzgadniają z nią sposób postępowania mającego na celu łagodzenie bólu porodowego, z uwzględnieniem stanu klinicznego oraz gradacji metod dostępnych i stosowanych w podmiocie wykonującym działalność leczniczą, oraz zapewniają rodzącej wsparcie w ich zastosowaniu, uwzględniając jej zdanie w tym zakresie.

Czego nie ma?

Przede wszystkim nowy standard (podobnie zresztą jak poprzednie regulacje) nie zawiera żadnych sankcji za nieprzestrzeganie przepisów rozporządzenia. Co w praktyce może spowodować, że ze stosowaniem wielu nowych zasad może być podobny problem, jak z dotychczasowymi regulacjami – będą martwe.

Obym się mylił.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: 600 266 691e-mail: bartlomiej.achler@dja-legal.pl

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Drab-Grotowska, Juszczyńska, Achler Radcowie prawni i adwokaci spółka partnerska Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Drab-Grotowska, Juszczyńska, Achler Radcowie prawni i adwokaci spółka partnerska z siedzibą w Warszawie.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem bartlomiej.achler@dja-legal.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: