fbpx

Bartłomiej Achler

adwokat

Partner w kancelarii Drab - Grotowska Juszczyńska Achler, gdzie kieruje działem procesowym oraz działem prawa medycznego. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z prawami pacjenta i dochodzeniem roszczeń z tytułu błędów medycznych.
[Więcej >>>]

Potrzebujesz pomocy?

O blogu

O czym?

O prawach pacjenta. O tym, czym są i czemu służą. O tym, jak wygląda oraz, jak powinna wyglądać ich realizacja w praktyce. O tym, że nie zostały „wymyślone” po to, by personelowi medycznemu utrudnić życie i o tym, że poszanowanie praw pacjenta jest jedną z gwarancji prawidłowego procesu leczenia. Wreszcie o tym, co robić, gdy lekarz lub inny członek personelu medycznego, dopuści się ich naruszenia…

O błędach medycznych. O tym, jakie roszczenia przysługują w przypadku błędu lekarskiego i jak ich skutecznie dochodzić. O praktyce sądowej w tzw. sprawach medycznych, zarówno cywilnych, jak i karnych. O tym, jak procesy te wyglądają z perspektywy pacjenta, lekarza i podmiotu leczniczego.

Jak?

Zgodnie z zasadą: minimum teorii – maksimum praktyki. Tak przystępnie, jak to tylko możliwe po latach posługiwania się językiem prawniczym 😉

Dla kogo?

Dla pacjentów. To przede wszystkim. Nie ma wątpliwości, kto w relacji lekarz – pacjent, czy pacjent– szpital, znajduje się na słabszej pozycji. I choć świadomość swych praw wśród pacjentów stale rośnie, wciąż jest na tym polu wiele do zrobienia. Mam zatem nadzieję, że lektura tego bloga przyczyni się, choć w nieznacznym stopniu, do zwiększenia świadomości własnych praw w ramach tej grupy, do której wszak, chcąc nie chcąc, wszyscy się zaliczamy.

Ale nie tylko dla nich… Wierzę, że również przedstawiciele tzw. środowiska medycznego znajdą tutaj treści ułatwiające im poruszanie się w codziennej pracy w niełatwej problematyce praw pacjenta.

Jeżeli jesteś przedsiębiorcą prowadzącym działalność leczniczą, zapraszam Cię również do lektury mojego drugiego bloga Prawo dla zdrowia, gdzie znajdziesz informacje, jak zgodnie z prawem prowadzić biznes medyczny.

Niezależnie jednak do której grupy się zaliczasz, pamiętaj, że blog ten jest przede wszystkim dla Ciebie. Jeżeli zainteresował Cię jakiś artykuł, lub przeciwnie – jeżeli chciałabyś/chciałbyś, żebym napisał o interesującym Cię problemie, napisz maila, zostaw komentarz, zadaj pytanie… Inspirujmy się wzajemnie 🙂