fbpx

Bartłomiej Achler

adwokat
specjalista od prawa medycznego

Jestem prawnikiem branży medycznej. Zabezpieczam prawne interesy podmiotów leczniczych i przedstawicieli zawodów medycznych.
[Więcej >>>]

Potrzebujesz pomocy?

Opieka sprawowana przez osoby bliskie. Jak ją rozliczyć w wyroku? Zdecyduje Sąd Najwyższy.

Bartlomiej Achler28 czerwca 2019Komentarze (0)

Sąd NajwyższyOpiekę nad ofiarami błędów medycznych najczęściej sprawują osoby bliskie – małżonek, rodzice, rodzeństwo, dzieci…  W związku z tym poszkodowani często dochodzą w procesach medycznych również zwrotu kosztów opieki sprawowanej przez osoby bliskie.

Stanowisko sądów w sprawie rozliczania kosztów takiej opieki bywa jednak różne. Głównym problemem jest to, że jest ona sprawowana jest nieodpłatnie. Stąd też zdarza się, że sądy nie bardzo wiedzą, jak takie roszczenia traktować.

Potrzebę ujednolicenia praktyki dostrzegł Rzecznik Finansowy kierując do Sądu Najwyższego wniosek  o podjęcie uchwały w tej sprawie.

Konieczność opieki jest szkodą

Szkodą wynikającą z błędu medycznego są generalnie wszelkie wydatki związane z leczeniem i rehabilitacją. Przykładowo, koszty konsultacji lekarskich, wydatki na leki, zakup sprzętu, koszty specjalnego odżywiania się, wydatki związane z dojazdem do lekarzy i rehabilitantów itd.

Ich wspólnym mianownikiem jest to, że są to wydatki rzeczywiście poniesione. W procesie chodzi więc, w pewnym uproszczeniu, o odzyskanie wydanych na te cele pieniędzy.

Tymczasem osoby bliskie sprawują (zazwyczaj) opiekę nad pokrzywdzonym nieodpłatnie. Małżonek raczej nie płaci drugiemu małżonkowi za opiekę. Dzieci rodzicom również. Czy w związku z tym można tu mówić o szkodzie?

Część sądów uznaje, że tak.

„Nie jest konieczne, aby poszkodowany rzeczywiście opłacił koszty takiej opieki, stanowią one element należnego poszkodowanemu odszkodowania nawet wtedy, jeśli opieka sprawowana była przez członków rodziny poszkodowanego nieodpłatnie.” (Sąd Apelacyjny w Warszawie, wyrok z 16.01.2019 r.)

Takie stanowisko jest zresztą dominujące w praktyce. Przynajmniej ja spotykam się z nim najczęściej. Co jednak nie oznacza, że jest to stanowisko jedyne…

Nie płaciłeś – nie poniosłeś szkody

Niektórym sędziom nie mieści się jednak w głowach, że można domagać się odszkodowania za koszty, których się nie poniosło. Zdarza się więc, że sądy uznają, że skoro pacjent nie płacił za opiekę, to nie przysługuje mu roszczenie o odszkodowanie.

„Odszkodowanie (…) może dotyczyć wyłącznie kosztów poniesionych, czyli już wydatkowanych” (Sąd Apelacyjny w Białymstoku, wyrok z 05.03.2014 r.

Jeżeli zatem nie płacisz najbliższym za opiekę, nie ponosisz szkody. No chyba, że opiekująca się Tobą osoba bliska musiała np. zwolnić się z pracy, żeby zapewnić Ci właściwą opiekę. W takiej sytuacji odszkodowanie będzie Ci przysługiwało (co może wydawać się dziwne, zważywszy, że to właśnie Twój opiekun utracił dochód).

A może renta?

Bywa i tak, że sędziowie stwierdzają, że opieka sprawowana przez osoby najbliższe nie stanowi co prawda szkody, ale może zostać rozliczona w ramach renty z tytułu zwiększonych potrzeb.

„Jeśli zostanie wykazana konieczność opieki oraz faktyczne jej wykonywanie (…) to należy się za okres sprawowania opieki renta z tytułu zwiększonych potrzeb (…)” Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim, wyrok z dnia 04.09.2014 r.

Jak widzisz, możliwe są różne podejścia do problemu dochodzenia zwrotu kosztów opieki sprawowanej przez osoby bliskie. Rozstrzygnięcie tego zagadnienia przez Sąd Najwyższy będzie bardzo ważne do praktyki. Przygotowując taktykę procesową przynajmniej w tej kwestii nie trzeba będzie zgadywać, co też może się w głowie sądu „urodzić”…

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: 600 266 691e-mail: bartlomiej.achler@prawodlazdrowia.pl

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Bartłomieja Achlera prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Kancelaria adwokacka Bartłomiej Achler Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Bartłomiej Achler prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Kancelaria adwokacka Bartłomiej Achler z siedzibą w Warszawie.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem bartlomiej.achler@prawodlazdrowia.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: