fbpx

Bartłomiej Achler

adwokat

Partner w kancelarii Drab - Grotowska Juszczyńska Achler, gdzie kieruje działem procesowym oraz działem prawa medycznego. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z prawami pacjenta i dochodzeniem roszczeń z tytułu błędów medycznych.
[Więcej >>>]

Potrzebujesz pomocy?

Jakie ograniczenia może zawierać regulamin odwiedzin w szpitalu?

Bartlomiej Achler26 czerwca 2018Komentarze (0)

Regulamin odwiedzin w szpitaluWczoraj otrzymałem pytanie pod jednej z czytelniczek bloga, Pani Iwony:

„Dzień dobry Panie Bartku,

Chciałabym się dowiedzieć, czy szpital może w wewnętrznym regulaminie określić, że odwiedziny mogą odbywać się tylko w określonych godzinach i ograniczyć liczbę osób odwiedzających?”

Postanowiłem odpowiedzieć na łamach bloga, gdyż wątpliwości związane z zasadami odwiedzin w szpitalach pojawiają się dość często. W regulaminach odwiedzin podmioty lecznicze często wprowadzają ograniczenia dotyczące godzin odwiedzin, liczby osób odwiedzających, wieku odwiedzających, ich odzieży itp. Jaka jest podstawa prawna tych ograniczeń?

Prawo do kontaktu

Odpowiedź znajdziemy w przepisach ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku praw pacjenta, która określa prawo pacjenta do kontaktu osobistego, telefonicznego lub korespondencyjnego z innymi osobami. Jest to prawo ściśle związane z prawem do życia prywatnego i rodzinnego. Hospitalizacja nie może oznaczać rezygnacji z utrzymywania relacji z innymi osobami.

Z drugiej strony nie jest jednak tak, że w trakcie ewentualnego pobytu w szpitalu, musisz dzielnie znosić odwiedziny wszystkich krewnych i znajomych 😉. W świetle przepisów możesz odmówić kontaktu z innymi osobami. Jeżeli nie masz ochoty przyjmować odwiedzin, wystarczy zasygnalizować to personelowi szpitala.

Załóżmy jednak, że postanowiłeś z prawa do kontaktu aktywnie korzystać. Czy szpital może ograniczać Twoje prawo do kontaktu?

Ograniczenia praw pacjenta

Otóż może. Zgodnie z art. 5 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku praw pacjenta kierownik podmiotu leczniczego (czytaj: dyrektor szpitala) lub upoważniony przez niego lekarz może ograniczyć korzystanie z praw pacjenta (wszystkich!):

  • w przypadku wystąpienia zagrożenia epidemicznego,
  • ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne pacjentów.

W przypadku natomiast prawa do kontaktu, ustawa pozwala dodatkowo na jego ograniczenie „ze względu na możliwości organizacyjne podmiotu”.

Po kolei zatem:

Czym jest zagrożenie epidemiczne?

Zgodnie z przepisami zagrożenie epidemiczne to:

zaistnienie na danym obszarze warunków lub przesłanek wskazujących na ryzyko wystąpienia epidemii, czyli zakażeń lub zachorowań na chorobę zakaźną w liczbie wyraźnie większej niż we wcześniejszym okresie albo wystąpienie zakażeń lub chorób zakaźnych dotychczas niewystępujących.

Co istotne, stan zagrożenia epidemicznego na terenie województwa (lub jego części, czyli np. na obszarze powiatu) stwierdza wojewoda. Zagrożenie epidemiczne na terenie większym niż województwo, stwierdza Minister Zdrowia. Tak więc, dopóki stan zagrożenia epidemicznego nie będzie formalnie stwierdzony przez wojewodę lub Ministra Zdrowia, nie można na tej podstawie ograniczać praw pacjenta.

Czym jest bezpieczeństwo zdrowotne pacjentów?

To jest dopiero szeroka kategoria…

Żaden przepis nie definiuje „bezpieczeństwa zdrowotnego”. Podmioty lecznicze mają więc tutaj pewną swobodę, co niestety może stwarzać pokusę do nadużyć i nadmiernego ograniczania praw pacjentów. Generalnie jednak  pojęcie to należy interpretować wąsko. Przede wszystkim trzeba pamiętać, że ustawa nie pozwala na całkowite pozbawienie pacjentów ich praw, a jedynie na ich ograniczenie. Zgodne z prawem będą np. takie zapisy w regulaminach odwiedzin:

  • osoby z podejrzeniem choroby zakaźnej nie mogą odwiedzać pacjentów w szpitalu;
  • w okresie zwiększonych zachorowań na choroby zakaźne (np. grypę) dyrektor szpitala może ograniczyć odwiedziny w szpitalu
  • odwiedzającym zabrania się palenia tytoniu na terenie szpitala;
  • personel szpitala ma prawo odmówić wstępu osobom nieprzestrzegającym zasad higieny w szpitalu.

Ograniczenia wynikające z przyczyn organizacyjnych

Są wreszcie tzw. „możliwości organizacyjne podmiotu”. O co chodzi? Najczęściej o możliwości lokalowe, ograniczoną obsadę kadrową, organizację pracy, rozkład dnia w szpitalu. Te okoliczności mogą uzasadniać np. takie postanowienia regulaminów:

  • specjalnie wydzielone miejsca do odwiedzin;
  • zakaz odwiedzin w trakcie obchodów lekarskich;
  • ograniczenie liczby osób odwiedzających;
  • wyznaczenie godzin, w trakcie których odwiedziny są zakazane;

Powyższe przykłady to tylko najczęściej pojawiające się w szpitalnych regulaminach odwiedzin ograniczenia prawa do odwiedzin. Rzecz jasna w konkretnych przypadkach może to wyglądać różnie. Tutaj skupiamy się na ogólnej zasadzie.

To nie wszystko…

Nie możesz zapomnieć o jeszcze jednym, kto wie, czy nie najistotniejszym, ograniczeniu prawa pacjenta. Ogólna zasada dotycząca praw człowieka, nie tylko praw pacjenta, jest taka, że Twoja wolność kończy się tam, gdzie zaczyna się wolność drugiego człowieka.

W przypadku odwiedzin szpitalnych Twoje prawa są ograniczone przede wszystkim prawami innych pacjentów. Pamiętaj, że oni również mają prawo do intymności, prywatności, kontaktów, wypoczynku itp. Gdy zaś jeszcze do tego dodasz konieczność zapewnienia właściwej pracy szpitala, konieczność wykonywania swych obowiązków przez personel medyczny, okazuje się, że realizacja prawa do kontaktu, wymaga wyważenia wielu, czasami sprzecznych, praw i interesów.

Oraz, że najważniejszy jest jednak zdrowy rozsądek…

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: 600 266 691e-mail: bartlomiej.achler@dja-legal.pl

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Drab-Grotowska, Juszczyńska, Achler Radcowie prawni i adwokaci spółka partnerska Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Drab-Grotowska, Juszczyńska, Achler Radcowie prawni i adwokaci spółka partnerska z siedzibą w Warszawie.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem bartlomiej.achler@dja-legal.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: