fbpx

Bartłomiej Achler

adwokat

Partner w kancelarii Drab - Grotowska Juszczyńska Achler, gdzie kieruje działem procesowym oraz działem prawa medycznego. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z prawami pacjenta i dochodzeniem roszczeń z tytułu błędów medycznych.
[Więcej >>>]

Potrzebujesz pomocy?

Tajemnica lekarska i pielęgniarska w postępowaniach z zakresu odpowiedzialności zawodowej

Bartlomiej Achler06 grudnia 2018Komentarze (0)

tajemnica lekarskaJakiś czas temu pisałem na blogu o tajemnicy lekarskiej w postępowaniu cywilnym i karnym oraz w postępowaniu przed wojewódzką komisją do spraw zdarzeń medycznych. Mecenas Michał Grabiec, autor bardzo ciekawego bloga o prawie medycznym, zasygnalizował wówczas, że warto byłoby napisać również o tym, jak kwestia tajemnicy lekarskiej wygląda w postępowaniach dyscyplinarnych. Pora zatem na uzupełnienie…

Tajemnica lekarska

Definicję tajemnicy lekarskiej już znasz. Zdajesz sobie zatem sprawę, że jest ona bardzo szeroka i obejmuje nie tylko informacje pozyskane od samego pacjenta, ale i z dokumentacji medycznej, od członków rodziny pacjenta itp.

Wiesz również, że tajemnica lekarska nie obejmuje informacji innych, niż dotyczące pacjenta i jego otoczenia. W szczególności tajemnicą zawodową nie są objęte kwestie organizacyjno – kadrowe dotyczące działalności podmiotu leczniczego

Tajemnica pielęgniarska

Ustawowa definicja tajemnicy zawodowej pielęgniarek i położnych jest zbieżna z definicją tajemnicy lekarskiej. Obejmuje wszelkie informacje związane z pacjentem, uzyskane w związku z wykonywaniem zawodu.

Zakres informacji objętych tajemnicą, jest zatem w odniesieniu do zawodów lekarza, pielęgniarki i położnej, praktycznie taki sam.

Postępowanie w sprawach odpowiedzialności zawodowej

Podobnie wygląda również kwestia ujawnienia informacji objętych tajemnicą zawodową w postępowaniach dyscyplinarnych lekarzy, pielęgniarek i położnych. W postępowaniach tych zeznania i wyjaśnienia składane przez przedstawicieli zawodów medycznych, stanowią jeden z podstawowych środków dowodowych. Stąd też kwestia tajemnicy zawodowej jest w postępowaniach tych tak istotna.

Ustawa o Izbach lekarskich stanowi, że:

nie stanowi naruszenia tajemnicy lekarskiej składanie przez lekarza zeznań i wyjaśnień w zakresie okoliczności objętych postępowaniem w trakcie postępowania w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej lekarzy.

Z kolei zgodnie z ustawą o samorządzie pielęgniarek i położnych:

nie stanowi naruszenia tajemnicy zawodowej składanie przez pielęgniarkę i położną zeznań lub wyjaśnień w trakcie postępowania w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej.

Na pierwszy rzut oka sprawa wydaje się prosta i jednoznaczna. Jeżeli lekarz/pielęgniarka/położna zeznaje jako świadek w postępowaniu dyscyplinarnym, może mówić o okolicznościach objętych tajemnicą lekarską.  Nie będzie to stanowiło naruszenia prawa.

Podobnie w przypadku, gdy lekarz/pielęgniarka/położna jest obwiniony (obwiniona) o tzw. przewinienie zawodowe. Wówczas również, bez obawy o zarzut naruszenia tajemnicy zawodowej, może przy składaniu wyjaśnień ujawniać informacje objęte tą tajemnicą.

Lekarzowi wolno mniej

Cytowane wyżej regulacje są jednak tylko pozornie tożsame. W odniesieniu do lekarzy bowiem ustawa zezwala na ujawnienie okoliczności objętych tajemnicą zawodową wyłącznie „w zakresie objętym postępowaniem”.  

Jeżeli zatem, przykładowo,  lekarz ujawni fakty lub informacje objęte tajemnicą zawodową, a nieobjęte toczącym się postępowaniem dyscyplinarnym, naraża się na zarzut naruszenia tajemnicy lekarskiej. O jakie informacje może chodzić? Na przykład o informacje o przebiegu leczenia w innych placówkach, inne schorzenia, przyjmowane leki i inne tego rodzaju informacje, jeżeli nie mają one związku z toczącym się postępowaniem.

Tego rodzaju ograniczeń ustawodawca nie nakłada na pielęgniarki i położne. Mogą one w toku postępowania dyscyplinarnego, zeznając lub składając wyjaśnienia, ujawniać fakty i informacje objęte tajemnicą zawodową również wtedy, gdy informacje te nie są związane z toczącym się postępowaniem.

Powyższy przykład pokazuje, że regulacje pozornie jednoznaczne mogą w praktyce przysporzyć wielu problemów.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: 600 266 691e-mail: bartlomiej.achler@dja-legal.pl

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Drab-Grotowska, Juszczyńska, Achler Radcowie prawni i adwokaci spółka partnerska Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Drab-Grotowska, Juszczyńska, Achler Radcowie prawni i adwokaci spółka partnerska z siedzibą w Warszawie.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem bartlomiej.achler@dja-legal.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: