fbpx

Bartłomiej Achler

adwokat

Partner w kancelarii Drab - Grotowska Juszczyńska Achler, gdzie kieruje działem procesowym oraz działem prawa medycznego. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z prawami pacjenta i dochodzeniem roszczeń z tytułu błędów medycznych.
[Więcej >>>]

Potrzebujesz pomocy?

Dłuższy termin przedawnienia roszczeń z tytułu błędów medycznych

Bartlomiej Achler10 lipca 2018Komentarze (0)

przedawnienieJakiś czas temu pisałem o zasadach przedawnienia roszczeń z tytułu błędów medycznych. Tak się złożyło, że 9 lipca weszły w życie nowe regulacje dotyczące przedawnienia roszczeń. Nowe przepisy skracają ogólne terminy przedawnienia z dziesięciu do sześciu lat. Dodatkowo wprowadzone zostały szczególne zasady ustalania przedawnienia roszczeń przeciwko konsumentom, o których nie będę tutaj pisał, skupiając się wyłącznie na tym, czy zmiany w przepisach dotyczą również roszczeń z tytułu błędów medycznych?

Jak pamiętasz, roszczenia z czynów niedozwolonych, w tym również z tytułu tzw. błędów medycznych przedawniają się z upływem okresu trzech lat od momentu, w którym dowiedziałeś się o szkodzie oraz osobie obowiązanej do jej naprawienia, lecz nie później niż z upływem dziesięciu lat od zdarzenia. Kluczowy zatem jest moment powzięcia przez Ciebie wiedzy o wadliwym leczeniu (np. diagnozie, terapii, czy zakażeniu).  Od tego dnia należy liczyć początek biegu przedawnienia.

Jak było do 8 lipca 2018 r.?

Dotychczas było więc tak, że, jeżeli informację o np. błędnej diagnozie powziąłeś 1 sierpnia 2015 r., termin przedawnienia zaczął biec z dniem 2 sierpnia 2015 r., a roszczenia z tego tytułu uległyby przedawnieniu z dniem 2 sierpnia 2018 r.

Jak jest od 9 lipca 2018 r. ?

Nowelizacja, co do zasady, nie zmienia terminu przedawnienia roszczeń z tytułu czynów niedozwolonych. Nadal mamy 3 lata od momentu dowiedzenia się o szkodzie, nie dłużej jednak niż 10 lat od zdarzenia. Zgodnie jednak z nowym brzmieniem art. 118 Kodeksu cywilnego, koniec terminu przedawnienia przypada na ostatni dzień roku kalendarzowego, chyba, że termin przedawnienia jest krótszy niż dwa lata. W podanym wyżej przykładzie termin trzech lat od daty dowiedzenia się o błędnej diagnozie ulegnie wydłużeniu do końca roku kalendarzowego. Tym samym roszczenie o naprawienie szkody wyrządzonej tym błędem medycznym ulegnie przedawnieniu z dniem 31 grudnia 2018 r.

Jak widzisz, nowe przepisy w praktyce wydłużają terminy przedawnienia roszczeń z tytułu błędów medycznych. Niekiedy o kilka dni, czasem o kilka miesięcy, a może się zdarzyć, że pacjent zyska niemal rok na dochodzenie swoich roszczeń. Z taką sytuacją mielibyśmy do czynienia, gdyby termin przedawnienia rozpoczął bieg np. w styczniu. O wszystkim zatem nadal decyduje rozpoczęcie biegu terminu przedawnienia.

Nowe przepisy stosujemy również do roszczeń powstałych przed dniem 9 lipca 2018 r.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: 600 266 691e-mail: bartlomiej.achler@dja-legal.pl

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Drab-Grotowska, Juszczyńska, Achler Radcowie prawni i adwokaci spółka partnerska Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Drab-Grotowska, Juszczyńska, Achler Radcowie prawni i adwokaci spółka partnerska z siedzibą w Warszawie.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem bartlomiej.achler@dja-legal.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: