fbpx

Bartłomiej Achler

adwokat

Partner w kancelarii Drab - Grotowska Juszczyńska Achler, gdzie kieruje działem procesowym oraz działem prawa medycznego. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z prawami pacjenta i dochodzeniem roszczeń z tytułu błędów medycznych.
[Więcej >>>]

Potrzebujesz pomocy?

Dlaczego warto uzyskać zabezpieczenie roszczenia w sprawie o błąd medyczny

Bartlomiej Achler06 lipca 20182 komentarze

zabezpieczenie roszczenia„Dlaczego to musi tyle trwać?” – słyszę często, gdy przed rozpoczęciem sprawy rozmawiam z klientami o przewidywanym czasie trwania procesu. Niestety, zazwyczaj musi. Pamiętaj, że procesy medyczne należą do najbardziej skomplikowanych i zazwyczaj wiążą się z koniecznością przesłuchania wielu świadków, powołania biegłych (rzadko kończy się na jednej opinii) itp. Do tego dochodzą kwestie proceduralne. Wszystko to powoduje, że na prawomocne orzeczenie zazwyczaj trzeba czekać nawet kilka lat.

Na czym polega zabezpieczenie roszczenia w sprawie o błąd medyczny?

Długie oczekiwanie na zakończenie postępowania sądowego niejednokrotnie komplikuje życie pacjenta i jego rodziny. Trzeba przecież ponosić koszty leczenia, opieki osób trzecich, czy rehabilitacji. Skąd na to wziąć pieniądze? Z pomocą przychodzi Kodeks postępowania cywilnego i uregulowana w nim instytucja zabezpieczenia roszczenia.

Zabezpieczenia roszczenia można żądać w każdej sprawie cywilnej. Na czym jednak polega zabezpieczenie w sprawie medycznej? Najprościej rzecz ujmując – polega to na zobowiązaniu pozwanego szpitala do zapłaty na rzecz pacjenta określonej kwoty pieniężnej jeszcze przed ostatecznym rozpoznaniem sprawy. Kwota ta może być płatna jednorazowo lub okresowo np. co miesiąc.

W przypadku, gdy sąd udzieli zabezpieczenia, pozwany jest zobowiązany do zapłaty orzeczonej przez sąd kwoty, niezależnie od tego, że proces tak naprawdę dopiero się rozpoczyna. Poszkodowany pacjent uzyskuje tym samym możliwość finansowania leczenia na cały czas trwania procesu. Co więcej, przepisy pozwalają na zmianę wysokości i sposobu zabezpieczenia. Jeżeli więc proces będzie się przedłużał, a potrzeby związane z leczeniem lub rehabilitacją będą rosły, możesz wystąpić o zmianę zabezpieczenia.

Jak uzyskać zabezpieczenie w sprawie o błąd medyczny?

Przede wszystkim trzeba złożyć wniosek. Co istotne, o zabezpieczenie roszczenia można wystąpić albo w pozwie, albo jeszcze przed wniesieniem pozwu. W sprawach medycznych zastosowanie ma pewne istotne ułatwienie w uzyskaniu zabezpieczenia, a mianowicie – brak obowiązku wykazania tzw. interesu prawnego. To oczywiście nie oznacza, że zabezpieczenie uzyskasz „na ładne oczy”. Trzeba się nieco bardziej postarać. Musisz mianowicie uprawdopodobnić istnienie roszczenia.

roszczenie jest uprawdopodobnione, jeżeli prima facie istnieje znaczna szansa na jego istnienie (…) istotą postępowania zabezpieczającego, jako postępowania incydentalnego, nie jest uznanie dochodzonego roszczenia za udowodnione, ale jedynie za uprawdopodobnione, czemu służy dokonywana przez sąd jedynie pobieżna analiza dostarczonego przez wnioskodawcę materiału dowodowego.( SA w Szczecinie, postanowienie z dnia 27.04.2006 r., I ACz 468/06)

Uprawdopodobnienie roszczenia oznacza, że nie musisz go udowadniać. Wystarczy, że przekonasz sąd, że Twoje roszczenie jest wiarygodne. Przykładowo – jeżeli dochodzisz roszczeń z tytułu zakażenia szpitalnego, wystarczające zazwyczaj będzie wykazanie, że przed hospitalizacją nie byłeś zakażony, a po wyjściu ze szpitala już tak. Dodatkowo powinieneś przekonać sąd, że leczenie  wymaga określonych nakładów finansowych, najlepiej przedstawiając stosowne rachunki, faktury, paragony etc. To często wystarcza, żeby uzyskać zabezpieczenie.

„Uprawdopodobnienie roszczenia może nastąpić w każdy możliwy sposób, ma ono dać sądowi słuszną podstawę do przypuszczenia o istnieniu roszczenia, na podstawie kryterium wiarygodności roszczenia.” (Sąd Apelacyjny we Wrocławiu, postanowienie z 24.02.2014 r., sygn. I ACz 282/14)

O zabezpieczeniu sąd rozstrzyga na rozprawie. Możesz więc w toku przesłuchania rozszerzyć i wzmocnić argumentację przedstawioną we wniosku. Pamiętaj jednak, że druga strona również w tej rozprawie uczestniczy, w związku z czym zawsze warto mieć u swego boku wsparcie profesjonalnego pełnomocnika – adwokata lub radcy prawnego. Postanowienie o zabezpieczeniu najczęściej sąd wydaje bezpośrednio po przeprowadzeniu rozprawy.

Jeżeli szpital nie będzie realizował dobrowolnie postanowienia o zabezpieczeniu, może ono zostać wyegzekwowane przez komornika.

Jak widzisz, zabezpieczenie roszczenia jest instytucją bardzo przydatną. Zwłaszcza z perspektywy pacjenta, który stoi w obliczu ponoszenia bieżących kosztów leczenia, opieki czy rehabilitacji i nieszczególnie uśmiecha mu się perspektywa kilkuletniego oczekiwania na prawomocny wyrok i jeszcze dłuższego na pieniądze. Dobrze sporządzony wniosek i rzetelnie przeprowadzone postępowanie zabezpieczające stwarzają możliwość pozyskania finansowania bieżących potrzeb związanych z leczeniem, co może okazać się kluczowe w perspektywie szybkiego powrotu do zdrowia.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: 600 266 691e-mail: bartlomiej.achler@dja-legal.pl

{ 2 komentarze… przeczytaj je poniżej albo dodaj swój }

Nat Lipiec 6, 2018 o 08:37

Panie Mecenasie a co w przypadku oddalenia powództwa? Kwoty uzyskane w wyniku udzielonego zabezpieczenia należy przecież w ww. przypadku zwrócic w oparciu o instytucję bezpodstawnego wzbogacenia.

Odpowiedz

Bartlomiej Achler Lipiec 6, 2018 o 09:11

To oczywiście prawda. Dziękuję za to pytanie. Przepisy o bezpodstawnym wzbogaceniu oraz nienależnym świadczeniu (a takie należałoby w tym przypadku stosować) przewidują m.in., że nie można żądać zwrotu bezpodstawnego wzbogacenia, jeżeli osoba, które je uzyskała zużyła je w taki sposób, ze nie jest już wzbogacona. Jeżeli zatem uprawniony, czyli pacjent, wydatkował środki z zabezpieczenia np. na koszty leczenia, zasadnie będzie mógł bronić się przed obowiązkiem zwrotu.
Warto również pamiętać, że Kodeks cywilny przewiduje, że nie ma obowiązku zwrotu nienależnego świadczenia, jeżeli jego spełnienie czyni zadość zasadom współżycia społecznego.
Temat jest oczywiście złożony i zawsze należy analizować okoliczności konkretnego przypadku.
Pozdrawiam

Odpowiedz

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Drab-Grotowska, Juszczyńska, Achler Radcowie prawni i adwokaci spółka partnerska Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Drab-Grotowska, Juszczyńska, Achler Radcowie prawni i adwokaci spółka partnerska z siedzibą w Warszawie.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem bartlomiej.achler@dja-legal.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: